การใช้เครื่องมือและวิธีการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว