ปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ เชิญชวนดื่มนมเนื่องในวันดื่มนมโลก