331317119 727465859017746 6801299120491229104 n
" กิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี"
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน ดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขและแมวโดยวิธีการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว แยกเป็น สุนัขเพศผู้ 7 ตัว สุนัขเพศเมีย 9 ตัว แมวเพศผู้ 8 ตัว แมวเพศเมีย 14 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 38 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 38 ตัว
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์