330177693 1347105879164687 5575531983740366395 n
 
“เก็บตัวอย่างเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุก”
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ลงพื้นที่ เก็บตัวอย่าง Cloacal Swab ไก่ไข่ จำนวน 5 ฟาร์ม ๆ ละ 30 ตัวอย่าง ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2566
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์