331458503 710495764109675 3033604918942503959 n
 
"โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ภายในงานโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 71 ตัว แยกเป็น สุนัข จำนวน 15 ตัว (ผู้ 3 เมีย 12 ) แมว 56 ตัว (ผู้ 16 เมีย 40 ) และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 71 ตัว แยกเป็น สุนัข 15 ตัว แมว 56 ตัว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ (ไข่ไก่) จำนวน 1,500 ฟอง ราคาประหยัดเพื่อประชาชน ณ วัดเขาเขียว หมู่ 7 ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์