329888090 569421608577224 4191309031071551835 n
“ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ (สุกร)”
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ลงพื้นที่ ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2566 ข้อกำหนดตามกฏกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2564 ส่วนที่ 1 ประเภทโรงฆ่าสุกร ในเขตตำบลอ่างทองและตำบลเขาล้าน จำนวนรวม 5 แห่ง
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์