328701473 1560190964480335 4378818694686267232 n
“เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)”
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ เข้าดำเนินการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรโดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับโรคระบาด และแนะนำการเฝ้าระวังทางอาการของโรคระบาดพร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและควบคุมการเคลื่อนย้ายในฟาร์มสุกรจำนวน 14 ฟาร์ม
รายงานโดย : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์