327871672 883113082888596 6421734294228441449 n
 
"ปราณบุรีจัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( Kick Off) ปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี"
วันที่ 27มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรีร่วมกับโรงพยาบาลปราณบุรี จัดกิจกรรมผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ( Kick Off) ปีงบประมาณ 2566 ให้กับสุนัขและแมว ณ โรงพยาบาลปราณบุรี โดยได้ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน ทั้งสิ้น 42 ตัว สุนัขเพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 16ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 13 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 42 ตัว
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์