326676831 960506438278592 174050316212742394 n
 
"ตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อพิจารณารับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)"
วันที่ 24 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี ตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อพิจารณารับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ให้กับเกษตรกร จำนวน 11 ราย เป็น รับรองใหม่ 11 ราย (สัตว์ปีกพื้นเมือง 10 ราย โคเนื้อ 1 ราย )
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์