320036279 681311136833620 4476107423107441042 n
" โครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำในเขตพื้นที่เฉพาะ"
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำในเขตพื้นที่เฉพาะ เพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรให้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและเป็นรายได้ให้กับครอบครัว มีเกษตรกรเข้าอบรมจำนวน 25 ราย ณ ศาลาหมู่บ้านบางเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์