320377113 8452694678135657 7353643795129086203 n

" โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 "

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี ดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดโดยวิธีการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์(ไข่ไก่)ราคาประหยัดเพื่อประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี โดยผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย 7 ตัว แมว เพศเมีย 18 ตัว เพศผู้ 11 ตัว รวมทั้งหมด 36 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน40 ตัว
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์