318095124 5876836842377115 1821657861948901931 n

“ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไก่ไข่)”

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสัตว์และคุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไก่ไข่) พร้อมให้คำแนะนำการเลี้ยงและป้องกันโรคสัตว์แก่เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ สวน ส.เด่น หมู่ที่ 10 ตำบลหนองพลับ
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์