317486623 510781571087435 3153606738102716228 n
"บริการให้คำแนะนำการเลี้ยงและทำหมันสุนัขด้อยโอกาส"
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย รับเรื่องขอความช่วยเหลือจากผู้รับเลี้ยงสุนัขด้อยโอกาส ว่า สุนัขที่รับเลี้ยงจำนวน 2ตัว มีความดุร้าย มักจะกัดกันเองจนเกิดการบาดเจ็บบ่อยครั้งและส่งเสียงดัง จนสร้างความรำคาญและหวาดกลัวต่อคนชราในบ้านและอาจจะสร้างความรำคาญต่อเพื่อนบ้านได้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย จึงรับเรื่องเข้าช่วยเหลือโดยให้คำแนะนำการเลี้ยงดู และบริการทำหมันแก่สุนัขดังกล่าว
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย
"ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์