318609180 513725357459723 6222698858080739615 n
" ขอรับการสนับสนุนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน"
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งพร้อมเข้าตรวจสอบกรณีเหตุฝนตกหนักเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ทำให้เกิดน้ำหลาก และน้ำท่วมขังในแปลงพืชอาหารสัตว์ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อที่ได้ผลกระทบจากการขาดแคลนเสบียงอาหารสัตว์ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 ราย (โคเนื้อ 23 ตัว) โดยคาดการณ์ว่า น้ำจะท่วมขังแปลงพืชอาหารสัตว์ อีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ เบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 1 ถุง พร้อมแจ้งสำนักปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือด้านเสบียงอาหารสัตว์ตามความเหมาะสมต่อไป
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์