317612383 509141264584799 738260358525479335 n
“ส่งความสุขปีใหม่ 2566 ในตลาดร่วมใจ ห่วงใยประชาชน”
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกบูธ “ส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2566” โดยมีการจำหน่ายไข่ไก่สด เบอร์2 (ปศุสัตว์ OK) “สินค้าปศุสัตว์ ราคาประหยัด เพื่อประชาชน” จำนวน 50 แผงๆ ละ 105 บาท ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด ในตลาดร่วมใจ ห่วงใยประชาชน เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย และนำสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยมาให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ณ บริเวณโซนหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หลังเก่า)
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์