316218467 503587788473480 7932773285228492343 n

จัดตั้งกลุ่มเพื่อยกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย ร่วมให้ความรู้แนะนำการจัดตั้งกลุ่ม,การดำเนินการและแนวทางการดำเนินการภายในกลุ่ม ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อยกระดับและพัฒนาการเลี้ยงโคของเกษตรกร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง(อบต.ทรายทอง) ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบฯ โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร อบต.ทรายทอง /ผู้นำกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ตำบลทรายทอง/เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ/เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย รวม 30คน

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์