143833074 2832150390445647 3809795802857795524 nตรวจสอบกิจกรรมเสี่ยงต่อโรคโควิด-19
 
วันที่ 29 มค.64เวลา 09.30 น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์และ กำชับมิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า วัวชน วัวลาน หรือการแข่งขันอื่นใดในลักษณะเดียวกันรวมทั้งมิให้มีการจัดซ้อมไก่ชน หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ ตามข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ของจังหวัดประจวบฯ

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์