141443759 2831392757188077 2270422810379372873 nตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้า โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2
 
วันที่ 28 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 พร้อมมอบเวชภัณฑ์-ให้คำแนะนำด้านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการ ให้กับสมาชิกกลุ่มหญ้าเนเปียร์ห้วยยาง ได้ทราบ ณ ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก.

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์