142621600 2831390800521606 1341016509331610658 nติดตามโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ สามร้อยยอด
วันที่ 28 มกราคม 2564สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สามร้อยยอด ดำเนินการติดตามลูกโคโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริอำเภอสามร้อยยอด จำนวน 1 ราย ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย พร้อมดำเนินการถ่ายพยาธิและให้ยาบำรุงแม่โค และแจ้งให้ทราบเรื่องการส่งคืนลูกโคอายุครบ 18 เดือนแก่ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์