141573221 2831387337188619 883941022166331166 nตรวจสอบกิจกรรมเสี่ยงต่อโรคโควิด-19
 
วันที่ 28 มค.64เวลา 09.30 น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบประชาสัมพันธ์และ กำชับมิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า วัวชน วัวลาน หรือการแข่งขันอื่นใดในลักษณะเดียวกันรวมทั้งมิให้มีการจัดซ้อมไก่ชน หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบ คีรีขันธ์ตามข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ของจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์