142128982 2830717877255565 2414809025871624796 nคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต

วันที่ 27 มกราคม 64 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบฯ /สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย/ศูนย์วิจัยเเละบำรุงพันธ์ุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ คัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 โดยมีนายสุนทร นิคมรัตน์ เจ้าของชวนชื่นฟาร์ม ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลและบรรยายการบริหารกิจการฟาร์ม ทั้งนี้ชวนชื่นฟาร์ม ได้รับการอนุมัติจากกรมปศุสัตว์ให้เป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ ปี 2563 เป็นฟาร์มโคเนื้อต้นแบบคุณภาพดี เน้นการปรับปรุงพันธุ์บีฟมาสเตอร์ และสนับสนุนส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์แก่เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ อ.บางสะพานและบางสะพานน้อย

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์