143518146 2830644777262875 4933558606317203483 nผ่าตัด-ทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข
 
วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการผ่าตัด-ทำหมัน สุนัข จำนวน 10 ตัว (จำแนกเป็นเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 8 ตัว) พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนรวมทั้งหมด 14 ตัว ที่อาศัยอยู่ในบริเวณจุดตรวจประชารัฐบ้านด่านสิงขร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองวาฬ เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข และสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์