142906276 2830642730596413 3563960996800743789 nตรวจสอบกิจกรรมเสี่ยงต่อโรคโควิด-19
 
วันที่ 27 มค.64 เวลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์และกำชับมิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า วัวชน วัวลาน หรือการแข่งขันอื่นใดในลักษณะเดียวกันรวมทั้งมิให้มีการจัดซ้อมไก่ชน หรือกิจกรรมในลักษณะเดียว กัน ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ต.กุยเหนือ และหมู่ที่ 3 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์