142051757 2829911444002875 2671004868770961111 nประชาสัมพันธ์และขยายผล ปศุสัตว์ OK
วันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สามร้อยยอด ดำเนินการประชาสัมพันธ์และขยายผลพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ให้พิจารณาเลือกซื้อเนื้อสัตว์จากร้านค้าที่ผ่านการรับรองตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย (ปศุสัตว์ OK) เพื่อประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาล 1 วัดตาลเจ็ดยอดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านตาลเจ็ดยอด ม.1 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์