140956002 2829914927335860 2439806080838484129 nเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

วันที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เเละศูนย์วิจัยเเละพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี กรมปศุสัตว์ ฟาร์มแพะเนื้อ ของนายอธิภัทร พรศิริโชติรัตน์ ฟาร์มตั้งอยู่ที่ 133/2 หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมให้คำเเนะนำการจัดการฟาร์ม การป้องกันโรค เเละการใช้โปรเเกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณสูตรอาหารเลี้ยงแพะ

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์