140775027 2829223867404966 3805023479736501460 nร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นเข้ารับรางวัล ประจำปี 2564

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอทับสะแก ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น การประเมินผลการปฏิบัติงาน คัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564 ณ ศาลาหมู่บ้าน บ้านมะเดื่อทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์