141285986 2829223070738379 213911280580792201 nประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์OK)
วันที่ 25 มกราคม 2564สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค(ปศุสัตว์OK) เพื่อยกระดับและคุณภาพเนื้อสัตว์ให้ได้ตามมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์