S 3825788

ครอบครัวปศุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ยินดีรับใช้เต็มใจบริการ

ปศุสัตว์ประจวบฯ ประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าฮาลาล และเนื้อโคในพื้นที่

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายสัตวแพทย์ทรงพล บุญธรรม ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประชาสัมพันธ์ทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล จำนวน 8 แห่ง และทะเบียนรายชื่อสถานที่จำหน่ายเนื้อโค จำนวน 21 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าปศุสัตว์ให้แก่ผู้บริโภค

รายงานโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
"ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

 

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์