325753452 833104327760097 677946331769317887 n
“ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ หนองพลับ กลัดหลวง”
วันที่ 18 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ หนองพลับ กลัดหลวง หลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยใช้หลัก VRIO Model โดยมีเกษตรกร จำนวน 13 ราย เข้ารับการฝึกอบมฯ ณ ศาลากลางบ้านเฉลิมพร หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานโดย : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
“ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์