313983231 492680409564218 2209424831656047936 n

ครอบครัวปศุสัตว์ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสุขภาพสัตว์ในเครือปศุสัตว์-สัตว์พันธุ์ดี โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคเนื้อ จำนวน 117 ตัว เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจสุขภาพ ตรวจหาพยาธิเม็ดเลือด และพยาธิทางเดินอาหารจำนวน 55 ตัวอย่าง นอกจากนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มเพื่อประเมินระดับภูมิคุ้มกันของการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 55 ตัวอย่าง ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ต.ไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์