314978929 492043746294551 7252494260483728386 n

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดในไก่ไข่เชิงรุก แบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าตรวจเยี่ยม-สอบถามอาการไก่ไข่ในระยะ 30 วันที่ผ่านมาว่ามีไก่ป่วยตายหรือผิดปกติหรือไม่ พร้อมเก็บตัวอย่างมูลไก่จำนวน 300 กรัม และสุ่มเก็บตัวอย่างโดยวิธี Oropharyngeal swab จำนวน 6 หลอด (ไก่ไข่ 30 ตัว) ของฟาร์มไก่ไข่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย จำนวน 1 แห่ง ตามรายละเอียดการดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุก แบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์