142116447 2832154423778577 5032819621442369403 nทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 2/64 พร้อมมอบเวชภัณฑ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก
 
วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง โดยกำหนดเป้าหมายที่ ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย สนามซ้อมชนไก่ พร้อมมอบเวชภัณฑ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงฯ ณ ตำบลห้วยยาง และตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก.

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์