141951022 2829217557405597 3831926912647841376 oดูแลสุขภาพโคเนื้อ

วันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ดำเนินการดูแลสุขภาพโคเนื้อในฟาร์ม จำนวน 44 ตัว (โคพันธุ์บราห์มันและฮินดูบราซิล 27 ตัว โคพันธุ์ขาวลำพูน 17 ตัว) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในรอบโคเนื้อที่ 1/2564 จำนวน 41 ตัว พร้อมให้ยาถ่ายพยาธิ และวิตามินบำรุงร่างกาย และบันทึกประวัติสัตว์ นอกจากนี้ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีได้ให้คำแนะนำการจัดการประสิทธิภาพระบบสืบพันธุ์อีกด้วย

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์