139728296 2826801800980506 6234735162113097339 nผ่าตัด-ทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข
วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการผ่าตัด-ทำหมัน สุนัข จำนวน 8 ตัว (จำแนกเป็นเพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 6 ตัว) พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวนรวมทั้งหมด 15 ตัว ที่อาศัยอยู่ในบริเวณสำนักงานนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข และสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์