141750602 2826769204317099 4086552133043766404 nตรวจสอบกิจกรรมเสี่ยงต่อโรคโควิด-19
วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบและกำชับมิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค หรือการแข่งขันอื่นใดในลักษณะเดียวกันรวมทั้งมิให้มีการจัดซ้อมไก่ชน หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์