139579295 2826003414393678 323846116441696939 nตรวจสอบกิจกรรมเสี่ยงต่อโรคโควิด-19
วันที่ 21 มค.64 เวลา 09.30 น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบและกำชับมิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค หรือการแข่งขันอื่นใดในลักษณะเดียวกันรวมทั้งมิให้มีการจัดซ้อมไก่ชน หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.กุยบุรี และหมู่ที่ 1 ต.ดอนยายหนู อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์