ชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ วันที่ 7 มีนาคม 2566