4

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อรอบที่ 1/64 สร้างความรับรู้ให้เกษตรกร และเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดปากเท้าเปื่อยที่จะระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาว และความปลอดภัยทางชีวภาพ

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่​ 16-18​, 23-26​ พฤศจิกายน​ 2563​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี​ และอาสาปศุสัตว์ตำบลหาดขาม​   ร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ​ แพะ​ พื้นที่หมู่​ 1-11ตำบลหาดขาม​   และให้บริการวัคซีนแก่เกษตรกร​นำไปฉีดเองด้วย พร้อมทั้งแนะนำวิธีการฉีดและการเก็บรักษาวัคซีน​ การป้องกัน​ และการควบคุมเฝ้าระวังโรค

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2

วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ดำเนินกิจกรรมงานด้านสุขภาพสัตว์ ดังนี้

🟡 ร่วมกับผู้นำชุมชนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ ณ หมู่ที่ 2,3 ตำบลอ่างทอง เกษตรกรรวม 40 ราย โคเนื้อ 247 ตัว.

🟡 เข้าตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำสำหรับเกษตรกรที่มีความประสงค์ ขอต่ออายุใบรับรองฟาร์ม GFM จำนวนรวม 9 ราย ( สุกร 2 ไก่พื้นเมือง 1 โคนม 5 โคเนื้อ 1 ) .

🟡 ติดตั้งกรงดักสุนัข เพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดด้อยโอกาส ซ้ำในจุดที่ 1 ในสัปดาห์หน้า ณ หมู่ที่ 7 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก.

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 14.30 น. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ราชบุรี ได้มอบหมายให้ นายสงพงษ์ แชจอหอ นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ เดินทางมามอบรางวัลชนะเลิศ หน่วยผสมเทียมดีเด่น ระดับเขต 7 ให้กับ หน่วยผสมเทียมปราณบุรี ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีปศุสัตวอำเภอปราณบุรีและเจ้าหน้าที่ผสมเทียมเป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 26 พ.ย.63 เวลา 09.30 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี เดินทางไปตรวจประเมินสุถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ และไข่ไก่ เพื่อตรวจความสะอาด อุณหภูมิห้องเย็นที่ใช้เก็บรักษาเนื้อสัตว์ อุณหภูมิ เนื้อสัตว์ที่วางบนแผงสำหรับจำหน่าย ตรวจลักษณะทางกายภาพของเนื้อสัตว์และไข่ไก่ ตรวจบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์และไข่ ณ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาปราณบุรี ต.เขาน้อย ห้างแมคโคร สาขาปราณบุรี ต.วังก์พง และร้านโลตัสเอกซ์เพลส ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ok) ปี 2564

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์