142096064 2832156937111659 7113584992868101749 nดูงานฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด อำเภอสามร้อยยอด
 
วันที่ 29 มกราคม 64 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอดนำเกษตรกรที่สนใจในการทำฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีด เข้าเยี่ยมชมฟาร์มจิ้งหรีด เลขที่37/1 หมู่ 9 ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด โดยมีนายสุชาติ สายสวาท ผู้จัดการฟาร์ม เป็นวิทยากร ให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อเป็นแนวทางในการเริ่มต้นการทำฟาร์มจิ้งหรีดและต่อยอดธุรกิจและตอบสนองนโยบายของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

141720927 2832155550445131 7752108617277222515 nตรวจเยี่ยมและมอบป้ายจุดเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ
 
29 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยม ประเมิน ให้คำแนะนำและมอบป้ายจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ ให้กับนางวิรรณดา พูลธรัตน์ บ้านเลขที่ 2/4 หมู่ 4 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

142440701 2832152430445443 5327537523396507538 nตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สด และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK)
 
วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการตรวจประเมิน (ต่ออายุ) สถานที่จำหน่ายไข่สด โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) รวมทั้งหมดจำนวน 4 แห่ง พร้อมตรวจรับรองรายใหม่ 1 แห่ง และตรวจประเมิน (ต่ออายุ) สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ โครงการเนื้อสัตว์สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) รวมทั้งหมดจำนวน 5 แห่ง พร้อมตรวจรับรองรายใหม่ 1 แห่ง

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

142116447 2832154423778577 5032819621442369403 nทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 2/64 พร้อมมอบเวชภัณฑ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก
 
วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง โดยกำหนดเป้าหมายที่ ฟาร์มสัตว์ปีกรายย่อย สนามซ้อมชนไก่ พร้อมมอบเวชภัณฑ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ปีก ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงฯ ณ ตำบลห้วยยาง และตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก.

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

143833074 2832150390445647 3809795802857795524 nตรวจสอบกิจกรรมเสี่ยงต่อโรคโควิด-19
 
วันที่ 29 มค.64เวลา 09.30 น.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุยบุรี เดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบ ประชาสัมพันธ์และ กำชับมิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า วัวชน วัวลาน หรือการแข่งขันอื่นใดในลักษณะเดียวกันรวมทั้งมิให้มีการจัดซ้อมไก่ชน หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ ตามข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ของจังหวัดประจวบฯ

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์