48093

วันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ลงพื้นที่หมู่ที่ 1, 6, 8 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทำวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมและโคเนื้อ รอบที่ 1 โคนม จำนวน 12 ฟาร์ม 260 ตัว โคเนื้อ 3 ฟาร์ม 16 ตัว

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์

65098

วันที่ 9 มกราคม 2561 ปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน บ้านจักรล่าง ม.2 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และปรับปรุงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ให้กับเกษตรในพื้นที่จำนวน 52 ราย

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์

S 15327279

 วันที่ 5 มกราคม 2561 ปศุสัตว์เขต 7 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์อำเภอหัวหิน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ หมู่ที่ 11 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโครงการตามพระราชดำริ

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์

664632

วันที่ 9 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ และสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบรอบเช้า ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสาขาสวนขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์

101022

วันที่ 3 มกราคม 2561 ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอหัวหินเข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ การเลี้ยงสัตว์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตระคร้อ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์