1

วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 1/2564 ให้กับสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด ที่มีความประสงค์ให้ฉีดวัคซีนโดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 17 ราย จำนวนโคนม 566 ตัว และโคเนื้อร่วมด้วย 21 ตัว

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ​ ครั้งที่2/63 โดยมีนายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานที่ประชุม เพื่อวางแผนและ​หาแนวทางการแก้ปัญหา​กรณีพบนมโรงเรียนมีคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กำหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและเก็บรักษานมโรงเรียน เพื่อให้กระบวนการผลิตนมโรงเรียน​ การขนส่งและการจัดเก็บ​นมโรงเรียน​เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ​เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน​และ​ปลอดภัย

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 18/11/63 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ให้คำแนะนำแนวทาง และแผนการดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 1/2564 ร่วมกับสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค บ้านเนินดินแดง จำกัด และสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค อ่าวน้อย จำกัด ในวันประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6

18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน ออกบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว และแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ในโครงการอำเภอเคลื่อนที่ "เยี่ยมเยือนถามไถ่ ใส่ใจบริการ" หมู่ที่6 .กำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน เกษตรมารับบริการ 17 ราย สุนัขเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 9 ตัว แมวเพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 27 ตัว

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 16-17 พ.ย.63 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว.และพระราชทานของที่ระลึกให้แก่กรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ให้บริการตรวจรักษาสัตว์ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีประชาชนมารับคำปรึกษาเกี่ยวกับพยาธิภายในภายนอก และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์