143199237 2830633843930635 6762521206681798779 nรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก รอบที่ 2/64 และตรวจสอบกิจกรรมเสี่ยงต่อโรค โควิด-19
 
วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก รอบที่ 2/64 ในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ สนามกีฬาชนไก่บางสะพาน และฟาร์มไก่พื้นเมืองเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อการระบาดของโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในสัตว์ปีก พร้อมทั้งกำชับมิให้มีการลักลอบจัดให้มีการแข่งขันชนไก่ จัดซ้อมไก่ชน หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน ในพื้นที่ หมู่ที่4 ต.แม่รำพึง และหมู่ที่2 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อสั่งการเชิงนโยบายในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (โควิด-19) ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์