140998417 2829222240738462 3899689995144580111 nติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปราณบุรี
วันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยปลัดอำเภอปราณบุรีและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และจนท.สาธารณสุขและกำนัน ผญ.บ้านหมู่ 7 บ้านหนองกาต.ปราณบุรี ได้เข้าตรวจสอบบ้านผู้เสี้ยงสุกร ที่มีผู้ร้องเรียนว่าส่งกลิ่นรบกวน จากการได้เข้าตรวจสอบคอกล้างทำความสะอาด แต่ได้แนะนำให้ทำระบบกักเก็บมูลพร้อมใส่อนินทรีย์ชีวภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์