49209979 2207831562877536 7631656787589988352 nวันที่ 4 มกราคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี ตรวจประเมิน(ติดตาม)สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) และตรวจประเมิน(รับรองใหม่)สถานที่จำหน่ายไข่สดโครงการไข่ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี จำนวน 2 แห่ง

 

 

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์