กลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์

1.สร้างหมวดหมู่1หัวข้อ

2.สร้างเนื้อหาและใส่รูปภาพ พร้อมเลือกหมวดหมู่เมนูบริการ

3.ไปที่ส่วนเสริมและเลือกโมดูล แล้วเลือกสร้างใหม่ แล้วเลือกชนิดเมนู BT Content Slider

1.สร้างหมวดหมู่1หัวข้อ

2.สร้างเนื้อหาและใส่รูปภาพ พร้อมเลือกหมวดหมู่เมนูบริการ

3.ไปที่ส่วนเสริมและเลือกโมดูล แล้วเลือกสร้างใหม่ แล้วเลือกชนิดเมนู BT Content Slider