1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. มูลนิธิเรสคิว พาวส์ (Rescue P.A.W.S.) ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปราณบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวหินสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด ร่วมปฏิบัติงาน ควบคุมประชากรสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของที่ได้รับการเลี้ยงดูและจัดสถานที่พักพิงส่วนบุคคลให้ โดยแม่ชีนิด หมู่ที่ 8 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีการทำหมัน พร้อมทั้งได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ยาถ่ายพยาธิภายนอกและภายใน ให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพในฤดูหนาว ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 22 ตัว

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก เข้าตรวจเยี่ยมผลการให้คำแนะนำฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยน ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา  ในด้านการจัดการของโรงเรือน การติดตั้งดวงไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นในโรงเรีอน การทำวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด การรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศเปลี่ยน การรักษาความสะอาดคอกและโรงเรือน ฯลฯ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงได้ทราบ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางสะพาน ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่รำพึง จำนวน 17 ราย 92 ตัว และดำเนินการวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ปีก พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก หมู่ที่ 4 ตำบลแม่รำพึง

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับสะแก ลงพื้นที่ผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดด้อยโอกาส พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในจุดให้อาหาร จุดที่ 6 บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก รวมจำนวนสุนัขที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 111 ตัว.

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ประจวบคีรีขันธ์ /ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามร้อยยอด เข้าตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำขั้นตอน เงื่อนไข และประโยชน์ การเป็นศูนย์เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ แก่บ้านไอซ์ฟาร์มแพะ อำเภอสามร้อยยอด ซึ่งเป็นฟาร์มแพะ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเลี้ยงกุ้ง สภาพดินเค็มและเปรี้ยว มีลมพัดโกรกอยู่ในทุกฤดู แต่ฟาร์มสามารถปรับระบบการเลี้ยงการจัดการที่เข้ากับสภาพพื้นที่ได้เป็นอย่างดี มีการดูแลแพะอย่างใกล้ชิด จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การเลี้ยงเน้นสายพันธุ์บอร์   ปัจจุบัน ฟาร์มมีพ่อพันธุ์ 6 ตัว แม่พันธุ์ร่วม 300 ตัว และแพะขุนประมาณ 50-60 ตัว ทางคณะตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การพัฒนาสายพันธุ์ การปรับปรุงอาหาร TMR การปรับปรุงพื้นที่เพื่อการจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ และการจัดการฟาร์มที่ดี เพื่อยกระดับฟาร์มสู่มาตรฐานฟาร์มแพะต่อไป

 

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์