6990

วันที่ 22 มิถุนายน  2560 นายทรงพล วิมลสถิตย์ ปศุสัตว์อำเภอบางสะพานน้อยพร้อมด้วยนายวิรัช เหล่านายอ เจ้าพนักงานสัตวบาล  นายสุพัฒน์ โสนาถ เจ้าพนักงานประมง ชำนาญงาน สำนักงานประมงอำเภอบางสะพานน้อย ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านคีรีล้อม หมู่ที่ 7 ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาด้านการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เพื่อความพร้อมในการนำไก่ไข่เข้าเลี้ยงใหม่ในปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งมอบงบประมาณ จำนวน 8,000.-บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเรือนให้อยู่ในสภาพดีเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์