133541

วันที่ 14 มิถุนายน 2560    สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวฟรี ณ เทศบาลตำบลคลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์จำนวน 27 ตัว

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์