S 7929990

วันที่ 15 มิถุนายน 2560  น.สพ.ยุษฐิระ บัณฑุกุล ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหัวหินตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านปศุสัตว์และพืชผักอินทรีย์ของศูนย์เครือข่าย ศพก. นายสมประสงค์ นาคดี ม.2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์