43476

วันที่ 15 มิถุนายน 2560  น.ส.วาณี ศิลประสาทเอก นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และนายอิทธิวัสน์ อิทธิยาภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีท่านสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน

 


 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรจะวบคีรีขันธ์